Agraria skozi KM 0

NAZIV AKTIVNOSTI
»AGRARIA SKOZI KM 0«

JAVNI RAZPIS
1. JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 16.4: Podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

OPIS AKTIVNOSTI

Namen projekta »AGRARIA SKOZI KM 0« je vzpostavitev in izvedba sodelovanja lokalnih proizvajalcev sadja in zelenjave in posrednika KZ Agraria Koper, ki izvaja odkup in prodajo proizvodov na lokalnem trgu. Projekt bo pripomogel k medsebojnemu horizontalnemu in vertikalnemu povezovanju kmetijskih pridelovalcev in sodelovanju z ostalimi členi kratkih živilskih verig.

Splošni cilji projekta so:
Cilj 1: Vzpostaviti lokalni trg in kratko verigo prodaje istrske zelenjave in sadja
Cilj 2: Pozicionirati istrsko sadje in zelenjavo pri lokalnih potrošnikih pred tovrstne proizvode tujega porekla
Cilj 3: Javnosti prikazati prednosti lokalnega trga kmetijskih proizvodov
Cilj 4: Ustvariti zaupanje v slovenske kmetijske pridelovalce
Cilj 5: Dvigniti konkurenčnost in ekonomsko uspešnost kmetijskih pridelovalcev

Rezultati aktivnosti so: odkup in prodaja lokalno pridelanega sadja in zelenjave, novo delovno mesto in promocija lokalnih trgov in kratkih dobavnih verig.

 

POVEZAVE

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si