O nas

Smo druga največja kmetijska zadruga splošnega tipa v Sloveniji po odkupu sadja in zelenjave. Že od leta 1947 združujemo pridelovalce svežega sadja in zelenjave iz treh obalnih občin. Večji del pridelave članov zadruge je na prostem, pridelujejo pa tudi v rastlinjakih. Skupno pridelujemo 34 vrst sadja in zelenjave, od katerih prevladujejo: paradižnik, bučke, melone, cvetače, ohrovt, lubenice, kaki in radič.

V KZ Agraria Koper pridelovalce povezujemo, jim nudimo podporo v skupnem nastopu na trgu in skrbimo za izobraževanje ter strokovno izpopolnjevanje s področja kmetijstva, vodenja kmetij, računovodstva, ter vseh potrebnih znanj.

Danes v KZ Agraria Koper izvajamo distribucijo svežega sadja in zelenjave v naših 6 živilskih trgovin ter v javne zavode, gostinske obrate in trgovske verige po celotni Sloveniji. Razpolagamo s šestimi hladilnimi komorami, novim in opremljenim voznim parkom ter urejenim distribucijskim sistemom po HACCP standardih. Lastna pakirna linija nam omogoča prilagajanje željam potrošnikov. Tako sta lahko sveže sadje in zelenjava v 24-ih urah v vaši trgovini kjerkoli v Sloveniji.

Sadje in zelenjava sta pridelana v Sloveniji in neoporečna. Naš moto je »Najboljše iz Istre« pa tudi »iz njive na krožnik«.
Sveže pridelke istrskih kmetij v večini odkupujemo samo od svojih aktivnih zadružnikov, zato zagotavljamo, da so pridelki vedno okusni, sveži ter pridelani na okolju prijazen način. Kratko skladiščenje in kratke transportne poti dodatno vplivajo na kakovost pridelkov.
V svojo ponudbo pa vključujemo tudi čedalje več domačih izdelkov lokalnih kmetij, kot so mlečni izdelki, domače marmelade, domače mesnine in sokovi.

Podrobnosti o certifikatih

Sveže, lokalno, integrirano in ekološko pridelano

Naša istrska zelenjava in sadje iz integrirane in ekološke pridelave sta polnega in bogatega okusa. Zaradi svoje lege, bližine morja, rodovitne strukture zemlje ter mediteranskega podnebja pa dosegata polno zrelost. Vsebujeta veliko vitaminov in mineralov, ki blagodejno vplivajo na zdravje potrošnika. Poleg tega pa jima daje poln okus višje kakovosti, svežino ter edinstvene arome.
Lega slovenske Istre je edinstvena, zato v vsakem grižljaju okusimo bogastvo sonca in morja ter rodovitnost istrske zemlje.
Najboljša praksa stroke, skrbi za spremljanje in izobraževanje pridelovalcev ter nadzorovano pridelavo.
Integrirana in ekološka pridelava sta naravi in ljudem prijazni pridelavi ter ohranjata rodovitnost tal.

Z razvojem tehnologije pridelave povečujemo sodelovanje z naravo in obseg pridelave. Skrb za zdravje je za nas na prvem mestu, zato so vsi pridelovalci Kmetijske zadruge Agraria Koper pristopili k integrirani ali ekološki pridelavi.

Ugodne klimatske razmere v slovenski Istri omogočajo pridelavo skozi vse leto. Večji del pridelave poteka na prostem, nekaj pridelka, predvsem paradižnika, kumar, bučk, paprike in solate, pa zraste v zaščitenih rastlinjakih.

Sveže z domačih kmetij

Kratka transportna pot je bistvena za ohranjanje hranilnih snovi in svežine sadja in zelenjave. Solata, ki prepotuje dolgo logistično pot iz tujine in se skladišči dlje časa, po nekaj dneh izgubi večji del hranilne vrednosti. To pomeni, da je takšna zelenjava zelo revna po vsebnosti vitaminov in mineralov in našemu telesu ne daje tega, kar potrebuje.

Bogata zgodovina Agrarije

Prva zadruga na tem območju je bila ustanovljena že v drugi polovici leta 1945 pod imenom »Okrajna gospodarska zadruga Koper« in je poslovala na območju občin Koper, Izola in Piran. Njena glavna dejavnost je bila odkup kmetijskih predelkov, oskrba z reprodukcijskimi sredstvi in organizirana trgovska mreža jestvin, tekstila ter obutve po vaseh na podeželju.
Konec leta 1946 so se ustanovile ljudsko-nabavne prodajne zadruge ”Ljudnaproze” v Kopru, Izoli in Piranu, iz katerih so leta 1947 nastale nove nabavno-prodajne zadruge Koper pod imenom »Naproza«. Oskrbovale so kmetijske proizvajalce s potrebnimi sredstvi za proizvodnjo, odkupovale in prodajale kmetijske pridelke, dajale pomoč v obliki kreditov, pospeševale kmetijsko proizvodnjo in izobraževale kmetijske proizvajalce z namenom posodobitve kmetijske proizvodnje.

Po letu 1950 se je začel proces združevanja, ki je trajal celih 10 let. Kmetijski zadrugi Koper so se pripojile kmetijske zadruge Bertoki, Gračišče in Šmarje. V 13 zadrug je bilo včlanjenih 1.320 članov na približno 1.000 ha obdelovalnih površin.

V letih 1960 in 1961 so v obalnem področju koprskega okraja delovale 4 kmetijske organizacije: Kmetijski kombinat Koper, Kmetijska zadruga Koper, Kmetijska zadruga Izola in Kmetijska zadruga Lucija. Leta 1967 je prišlo do likvidacije Kmetijskega kombinata Koper.
Leta 1962 so KZ Koper pripojili še Kombinat Koper, Mlekarno Dekani, Vino Koper, Avtomoto servis in Kmetijski zavod Koper.
Reorganizacija KZ Koper se je izvedla vsakih nekaj let:

  • leta 1967 se je zgodila sprememba naziva v KZ Agraria Koper kmetijsko-predelovalni kombinat;
  • leta 1974 konstituiranje DO Agraria Koper Kmetijska proizvodnja in predelava;
  • leta 1978 konstituiranje DO Agraria Koper Kmetijska proizvodnja, kooperacija in predelava;
  • leta 1983 združitev v novo DO Droga – Agraria kmetijstvo in živilska industrija Portorož s številnimi TOZD-i, takrat je vsa kooperacija (bivša KZ Lucija in TOZD Živila) prešla v TOK Agraria Koper;
  • leta 1992 je sledila uskladitev z Zakonom o zadrugah ter sprememba firme v Kmetijska zadruga Agraria Koper, z.o.o., kakor deluje še danes.

PDF – Revidirano letno poročilo KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper 2015

PDF – Revidirano letno poročilo KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper 2019

PDF – Revidirano letno poročilo KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper 2020

PDF – Revidirano letno poročilo KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper 2021

PDF – Revidirano letno poročilo KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper 2022