Razpis za oddajo Trgovine Marezige v franšizo

KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., KOPER, Ulica 15.maja št.17, 6000 KOPER

objavlja

RAZPIS ZA ODDAJO TRGOVINE MAREZIGE V FRANŠIZO

 

V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Marezige iščemo osebo, ki si želi s prevzemom franšizne trgovine z živili in mešanim blagom v Marezigah 24, 6273 Marezige, preizkusiti v podjetništvu in postati poslovni partner Kmetijske zadruge Agraria Koper, z.o.o., Koper.

Prednosti:

  • franšizing omogoča franšizojemalcu večje zaslužke ter predstavlja obliko družinskega podjetništva, kateri lahko zagotavlja dolgoročno varnost širši družini,
  • utečene poslovne poti in navade, saj je Trgovina Marezige je vpeljana, s širokim naborom stalnih strank iz lokalnega območja ter velikim potencialom iz naslova razvoja lokalnega turizma,
  • brez stroškov investicije (trgovina je že opremljena, z vpeljanim asortimanom, obstoječim blagajniškim programom, itd.),
  • pokrivanje stroškov vzdrževanja trgovine s strani franšizodajalca,
  • skrb za vse marketinške aktivnosti s strani franšizodajalca,
  • stalna podpora, skrb za razvoj, rast in vedno aktualno ponudbo artiklov s strani franšizodajalca.

Pogoji:

  • lasten s.p. ali d.o.o. (možnost naknadnega odprtja v primeru, da potencialni franšizojemalec še nima odprtega lastnega s.p.-ja ali d.o.o.-ja),
  • samostojnost in želja po doseganju zastavljenih ciljev,
  • maksimalna angažiranost, marljivost, natančnost ter osebna urejenost.

Cilj:

  • lokalni skupnosti zagotoviti boljši servis in ponudbo v sodelovanju s Kmetijsko zadrugo Agraria Koper, z.o.o., Koper.

Franšizojemalcu ponujamo možnost dobrega zaslužka, v že vpeljanem poslu, brez stroškov investicije, v zameno za ohranjanje in nadgrajevanje prometa, imena in blagovne znamke KZ Agraria Koper, z.o.o., Koper. V kolikor ste to sami ali poznate osebo, ki ustreza zgoraj navedenim pogojem, vas vabimo, da se najkasneje do 20.01.2023 prijavite na razpis preko elektronske pošte, na naslov neo.stembergar@agraria-koper.si ali po pošti, na naslov KZ AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper, Ulica 15. maja št. 17, 6000 Koper, s pripisom »Razpis za franšizo Trgovine Marezige«.

 

Predsednik zadruge: Luka Parovel