Srečanje članov zadruge KZ Agrarie Koper in predstavitev Projekta EIP »SMART Agro Grape«

Dne 14. decembra 2023 je KZ Agraria Koper, z.o.o. v Restavraciji Valmarin v Spodnjih Škofijah organizirala pomemben dogodek za svoje člane. Predstavitveni dogodek je bil namenjen razširitvi rezultatov projekta EIP »SMART Agro Grape« in je poudaril ključne dosežke na področju aktivnega varstva rastlin in digitalizacije v kmetijstvu pod konceptom »pametnega kmetijstva«.

Predstavitev Projekta

Člani zadruge so se na dogodku podrobno seznanili z nameni, doseženimi cilji in rezultati projekta »SMART Agro Grape« ter vlogo KZ Agraria v projektu. Predstavljeni so bili tudi pilotni vinogradi ter izvedene projektne aktivnosti, ki so prispevale k uspehu projekta. Projekt je financiran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, v okviru programa razvoja podeželja.

Pomen Pametnega Kmetijstva

Na dogodku je bilo izpostavljeno, kako pomembno je pametno kmetijstvo za prihodnost vinogradništva. Člani zadruge so spoznali uporabo senzorike in pametnih IKT orodij za učinkovito upravljanje vinogradov ter primere dobre prakse s pilotnih območij. Predstavitev je poudarila, kako napredna tehnologija lahko izboljša produktivnost, trajnostno upravljanje virov, zmanjša stroške in poveča dobičkonosnost.

Glavni Cilji Projekta

Projekt »SMART Agro Grape« se osredotoča na integracijo naprednih tehnologij v vinogradništvo in kmetijstvo z naslednjimi glavnimi cilji:

 1. Povečanje produktivnosti in kakovosti pridelka:
  • Uporaba IoT senzorjev in umetne inteligence za spremljanje zdravja trt in optimizacijo oskrbe z vodo ter hranili.
  • Implementacija naprednih tehnik za zmanjšanje bolezni in škodljivcev.
 2. Izboljšanje trajnostnega upravljanja virov:
  • Optimizacija porabe vode in gnojil za zmanjšanje okoljskega odtisa.
  • Uporaba preciznega kmetijstva za zmanjšanje uporabe kemikalij in povečanje učinkovitosti.
 3. Zmanjšanje stroškov in povečanje dobičkonosnosti:
  • Avtomatizacija procesov, kot so namakanje, obiranje in spremljanje za zmanjšanje stroškov dela.
  • Povečanje donosov pridelka in kakovosti z uporabo podatkovno vodenih odločitev.
 4. Izboljšanje spremljanja in obvladovanja tveganj:
  • Uporaba napovedne analitike za predvidevanje vremenskih razmer, bolezni in škodljivcev.
  • Prilagoditev praks na osnovi realnih podatkov za zmanjšanje tveganj.
 5. Spodbujanje inovacij in tehnološkega napredka v vinogradništvu:
  • Raziskovanje in razvoj novih tehnologij ter njihovih aplikacij v vinogradništvu.
  • Povezovanje z raziskovalnimi in izobraževalnimi institucijami za prenos znanja.

Specifični Cilji za Agrario Koper

Za KZ Agraria Koper so v okviru projekta opredeljeni naslednji specifični cilji:

 1. Implementacija pametnih senzorjev v vinograde:
  • Namestitev senzorjev za merjenje vlažnosti tal, temperature zraka in listja ter drugih pomembnih parametrov.
  • Uporaba dronov za pregled vinogradov in oceno zdravja trt.
 2. Razvoj podatkovne platforme za analizo in podporo odločanju:
  • Razvoj sistema za zbiranje in analizo podatkov iz različnih virov.
  • Uporaba umetne inteligence za napovedovanje pridelka in zgodnje odkrivanje težav.
 3. Avtomatizacija namakanja in upravljanja s hranili:
  • Implementacija sistema za avtomatsko namakanje, ki temelji na podatkih iz senzorjev.
  • Uporaba natančnih metod za dovajanje hranil trtam glede na njihove specifične potrebe.
 4. Izobraževanje in usposabljanje zaposlenih:
  • Organizacija delavnic in izobraževanj za zaposlene o uporabi novih tehnologij.
  • Vzpostavitev podpornega sistema za pomoč pri uvajanju in vzdrževanju novih tehnologij.
 5. Povezovanje z lokalnimi in mednarodnimi partnerji:
  • Sodelovanje z univerzami, raziskovalnimi institucijami in drugimi kmetijskimi podjetji za izmenjavo znanja in izkušenj.
  • Udeležba na konferencah in sejmih za predstavitev dosežkov in pridobivanje novih idej.

Dogodka se je udeležilo 23 kmetijskih gospodarstev, ki so pokazala velik interes za inovacije in napredek v vinogradništvu, kar dokazuje uspešnost in pomen projekta »SMART Agro Grape« za prihodnost kmetijstva v regiji.

Za več informacij o projektu in njegovih rezultatih vas vabimo, da obiščete spletno stran KZ Agraria Koper in spletno stran projekta https://smartagrogrape.si.

Projekt je prejel finančno podporo Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.