Vpliv organskih gnojil na rodovitnost tal

Vpliv organskih gnojil na rodovitnost tal

 

Vsa živa bitja potrebujemo zemljo oz. tla za svoj napredek. Tla vsebujejo 45 % anorganske snovi, 25 % zraka, 25 % vode in 5 % organske snovi. Tla naj bi bila rodovitna, če vsebujejo popolno mešanico zgornjih elementov. Rastline so neposredno odvisne od tal za svojo rast, medtem, ko smo živali in ljudje od tal odvisni posredno, preko hrane, ki jo zaužijemo za svojo rast in razvoj. Zato je potencial tal za pravilno delovanje, to je rodovitnost tal velika skrb za vse nas. Rodovitna so tista, ki na primeren način usklajujejo in dovajajo hranila, zrak, vodo in toploto, potrebne za rast rastlin.

Vir: Signali EEA 2019

 

Tla so dragocen in bistven vir in način ravnanja z njimi lahko prilagodi ali zmanjša njihovo kakovost. Poleg tega se tla štejejo za zapleten ekosistem, kjer živi mikroorganizmi in celo rastlinske korenine združujejo mineralne delce in tudi organske snovi v eno dinamično strukturo, ki nadzoruje zrak, vodo in tudi hranila. Tako kot mi, tla potrebujejo uravnoteženo in raznoliko oskrbo s hranili v ustreznih količinah, da so zdrava.

 

Tla vsebujejo hranila, ki so potrebna za rast rastlin, živali in milijone mikroorganizmov. Življenjski cikel pa se ustavi, če zemlja postane nezdrava, nestabilna ali onesnažena. Rodovitnost tal se ukvarja z ohranjanjem zdravih tal z različnimi metodami in tehnikami. Pri tem pomagamo tako, da uporabljamo organska gnojila pri obdelavi tal na vrtu in njivi.

 

Rodovitna tla zagotavljajo ugodno okolje, ki talnim mikroorganizmom omogoča ustrezno delovanje.
Nudijo dober prezračevalni sistem za živa bitja v tleh. Rodovitnost ima dobro sposobnost zadrževanja vode in učinkovit drenažni sistem ter nizko kompaktnost.

Za obnovitev tal in dvig rodovitnosti je pomembno, da tla pognojimo s kakovostnim organskim gnojilom. Pri tem je bistveno, da ohranite elemente v tleh, ki predelujejo hranila ter v sodelovanju med tlemi in koreninami rastline oskrbujejo z vsemi za rast in rodnost potrebnimi makro- in mikrohranili. Organska snov ima sposobnost, da vsrka vodo in hranila.

 

Organska gnojila vsebujejo biološko razgradljive ali reciklirane snovi, ki so potrebne za nadaljnji rastni cikel. Povečanje vsebnosti organske snovi pomeni izboljšanje rodovitnosti tal. Slabost teh gnojil je, da so pogosto dražja od sintetičnih, vendar imajo veliko dodano vrednost na ohranjanje tal. Prekomerna uporaba je redka in z njihovo uporabo se prepreči degradacijo tal in spodbuja se biotsko raznovrstnost. Gnojenje z organskimi gnojili povečuje sposobnost zadrževanja vode, počasno sproščanje hranil in pozitivno prispeva k trajnosti tal. Uporabi se jih enkrat ali dvakrat letno, zaradi česar je manj poseganja v tla.

Primeri  organskih gnojil so živanski gnoj, zastirka, kompost, zeleni podori  in metuljnice, kot sta lucerna in detelja. Če nimamo možnosti uporabe naravnih gnojil lahko posežemo po peletiranih organskih gnojilih.

 

Vrste organskih peletiranih gnojil z visoko vsebnostjo suhe snovi, ki je pomembna za vnos organske mase v tla.:

 

 

Za zaključek samo še to: “Rastline ne potrebujejo nobenih gnojil; tla jih potrebujejo.” Tla so svet, sestavljen iz organizmov, mineralov in organskih snovi, ki z rastjo rastlin zagotavlja hrano za ljudi in živali. Z redno uporabo organskih gnojil, boste dobili boljša in zdrava tla, kot ste jih imeli na začetku pridelave zelenjave in jih ohranjate rodovitna.

 

Vsebino pripravila: Jerica Pučko Antolin, mag.