Vzpostavitev razvojnega in učnega centra slovenske Istre

Naziv operacije: VZPOSTAVITEV RAZVOJNEGA IN UČNEGA CENTRA SLOVENSKE ISTRE
Akronim operacije: VRT PURISSIMA

Partnerji projekta:
KMETIJSKA ZADRUGA AGRARIA KOPER, z.o.o., Koper
UNIVERZA NA PRIMORSKEM / UNIVERSITA DEL LITORALE
LIVE GREEN – CENTER ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ, z.o.o.
KULTURNO DRUŠTVO SLOGA SV. PETER

Namen projekta:
Namen operacije je izkoristiti endogene in gastronomske potenciale zaledja slovenske Istre ter to razvijati v skladnem odnosu med turizmom, okoljem in potrebami družbe z vzpostavitvijo razvojnega in učnega kmetijskega centra slovenske Istre. Kot demonstracijski center bo razvijal in promoviral inovativnost ter dobre prakse, spodbujal trajnostno kmetijstvo, nastajanje novih zelenih delovnih mest in vključevanje kmetijstva v turizem.

Cilji operacije:
Cilji operacije so: vzpostaviti učilnico v naravi kot podporno učno in podjetno okolje za mlade, pridelovalce, vrtičkarje, širšo javnost in druge obiskovalce, medgeneracijsko učenje, popularizacijo naravne in kulturne dediščine Istre na področju prehrane; Razviti nove programe doživetij za obiskovalce in turiste; Spodbuditi diverzifikacijo kmetijske dejavnosti in inovativnost v kmetijstvu, vključevanje sredozemske vrste laškega smilja v ekološko pridelavo kot novo poslovno priložnost za kmetije, mlade podjetnike; s programom izobraževanja in osveščanja okrepiti konkurenčnost kmetijstva v slovenski Istri, osveščenost in znanje prebivalstva, odnos do okolja in kulturne krajine Istre in samooskrbe. Cilj projekta je ustvariti 1 novo delovno mesto v vrtu Purissima

Pričakovani rezultati operacije:
o Vzpostavljen učni vrt, urejene demonstracijske gredice, izgrajene potke, učna poti na Purissimi, postavljeni 102 info tabli
o Zastavljena komunikacijska strategija in izvedena promocija istrske gastronomije skozi odprto kuhinjo, večer istrskih dobrot, predstavitev Razvojnega kmetijskega centra slovenske Istre na dogodkih
o Izveden Dan odprtih vrat, 2 delavnici za širšo javnost na temo dela v vrtu pomladi in konec poletja, 5 delavnic Učnega vrta za otroke in mladino, vodeni ogledi
o Dvig poznavanja pristnih istrskih običajev in ohranjanja kulturne dediščine zaledja
o Prenos dobrih praks in znanj na pridelovalce in potencialne ponudnike z organizacijo predavanj, zelenjadarskega posveta, izdelavo priročnika za standardizacijo kakovosti in avtohtonosti, izgradnja tržnih znanj ponudnikov
o Aktualne novice in koristni nasveti skozi objave na socialnih omrežjih, spletu, idejne zasnove 5ih promocijskih dogodkov na plakatih
o Vzpostavljen učni vrt, demonstracijske gredice, učna pot na Purissimi
o Vzpostavljeno demonstracijsko polje laškega smilja za obiskovalce: pripravljeno in posajeno 500 m2 zemljišča na Purissimi
o Izdelan Tehnološki list za gojenje laškega smilja
o Študija proučitve vpliva gojenja smilja na okolje in biotsko raznovrstnost
o Izdelani 3 različni poskusi razmnoževanja smilja:
s semeni; s tkivnimi kulturami v laboratoriju; s potaknjenci;
o Pripravljen protokol in optimalna tehnologija razmnoževanja sadilnega materiala;
o Razpoložljiv sadilni material za zainteresirane skupine
o Izdelano in tiskano informativno gradivo: Spoznajmo laški smilj: značilnosti, uporaba in zdravilne učinkovine; tiskano gradivo Tehnološki list za gojenje laškega smilja;
o Pripravljene in izvedene delavnice Spoznajmo laški smilj in smernice gojenje;
o Pripravljena in izvedena delavnica: Ustanovitev blagovne znamke in trženje
o Izvedene demonstracije pridobivanja sadilnega materiala smilja
o Priprava delavnic in doživetij, vodenih ogledov, specializirana predavanja v vrtu Purissima
o Izdelana predstavitvena brošura o vrtu Purissima in recepti istrske gastronomije
o Izveden natečaj za spodbujanje podjetništva in inovativnosti v kmetijstvu in turizu »Naj agro ideja!«
o Izdelana predstavitvena brošura o vrtu Purissima in recepti istrske gastronomije
o Izveden likovni, literarni in fotografski natečaj med šolami v zaledju na območju LAS
o Predstavitev istrskih običajev na delavnicah in vodenih ogledih

Povezave do spletnih strani:
Evropska komisija – kmetijstvo in razvoj podeželja
Program razvoja podeželja